Por de conduir: Origen i manteniment

Conducción-irrealidad

 

La fòbia a conduir pot aparèixer a causa d’alguns d’aquests motius:

  • Experiència aversiva directa o indirecta: haver patit un accident, que l’hagi patit una persona propera o bé haver presenciat un accident de trànsit traumàtic.
  • Transmissió de la informació: pors inculcades per altres persones com els familiars, amics, reportatges o notícies sobre els accidents de trànsit. Insuficiència o pèrdua d’habilitats per conduir: canvis en el context, en els circuits de desplaçament o canvis de tipus de vehicle.
  • Ansietat elevada o crisis d’ansietat en el cotxe: experimentar ansietat en el cotxe a causa d’algun factor que, originàriament, no tenia cap relació amb la conducció.
  • Factors predisposadors: malgrat haver patit alguna de les situacions anteriors, hi ha persones que desenvolupen la fòbia a conduir i d’altres, no. Dependrà de l’existència de certs factors predisposadors o de vulnerabilitat.